U BH-Gasu u toku je izrada idejnog rješenja projekta gasovoda Južne interkonekcije koji će povezati transportne gasovode Hrvatske i BiH tj. PLINACRA i BH-Gasa.

Projekat sa BiH strane podrazumijeva izgradnju gasovoda granica HR/BiH – Posušje – Novi Travnik sa odvojkom za Mostar, a sa strane Hrvatske podrazumijeva gasovod granica BiH-Zagvozd-Split. Svojom dužinom, ovaj projekat ima najdužu projektiranu linijsku trasu u BiH.

Do sada je izvršeno geodetsko snimanje koridora gasovoda, te trasiranje dijela trase počevši od Novog Travnika. Trasa gasovoda je projektirana do danas na oko 40 km od zahtjevanih 160 km. Dodatno, počela su geološka istraživanja s ciljem utvrđivanja pogodnosti tla za polaganje gasovoda.

BH-Gas je već počeo proceduru obezbjeđenja grant sredstava za izradu glavnog projekta i granta za obezbjeđenje dijela sredstava za samu izgradnju gasovoda u BiH.

Realizacija projekta Južna interkonekcija BiH i Hrvatska, počela je 1. augusta 2019. godine. Izrada projektne dokumentacije finansira se Grant sredstvima Evropske Komisije, a za projektanta je izabran konzorcij CONNECTA – Mott MacDonald.

Realizacijom ovog projekta će se omogućiti integracija BiH tržišta sa Evropskim tržištem prirodnog gasa povezivanjem transportnih sistema prirodnog gasa BiH i Hrvatske, te diverzifikacija pravaca i izvora snabdijevanja prirodnim gasom (LNG Krk, Kaspijska regija (projekat IAP), evropska čvorišta za trgovinu gasom), uz povećanje sigurnosti snabdijevanja.

Ujedno, projekat Južna interkonekcija je dio i neodvojivi krak gasovoda IAP čijom realizacijom, kako je rečeno na sastanka u Azerbejdžanu, Bosna i Hercegovina će imati priliku i za kupovinu prirodnog gasa sa gasnih polja ove zemlje.