Organizacioni odbor Bh. povorke ponosa obilježio je alternativnim akcijama datum na koji je trebalo da bude održana druga protestna šetnja Bh. povorke ponosa. Zbog loše epidemiološke situacije u vezi sa koronavirusom šetnja je odgođena, ali aktivisti iz BiH poručuju javnosti i institucijama da su LGBTIQ osobe dio bh. društva i, kao takve, zahtijevaju jednaka prava.

U sopćenju ističu da Bh. povorka ponosa nije komercijalni događaj, nego neophodan politički protest i iskaz otpora, kao što su to i protesti drugih obespravljenih građana i građanki.

Navode da institucije zadužene za provođenje Zakona o javnom okupljanju imaju neproporcionalan pristup protestima za ljudska prava, a protesti sa predznakom LGBTIQ bivaju dodatno pogođeni.

“Bh. povorci ponosa, već drugu godinu zaredom, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nalaže dodatne mjere sigurnosti, koje niti jednom drugom protestu, iako jesu bili okarakterisani kao skupovi visokog rizika, nisu nametnute, nego su ih nadležne institucije pokrivale”, saopćili su organizatori.

Kako ističu, stavljanjem ovih mjera sigurnosti na teret organizatora/ica, poručuje se da država nema kapaciteta ili ne želi da pruži potpunu sigurnosnu zaštitu LGBTIQ osobama i drugim učesnicima/ama povorke ponosa.

“U praksi, u Kantonu Sarajevo jedino se LGBTIQ protestima stavljanju ovakve dodatne mjere na teret. Ovim mjerama se uslovljava korištenje javnog prostora za protest protiv nasilja, diskriminacije i nejednakog položaja LGBTIQ osoba. Neispunjavanjem ovih uslova mi ne možemo izaći na ulicu i boriti se za ljudska prava”, kaže se u saopćenju Organizacionog odbora Bh. povorke ponosa.