BHT1 je u posjedu dokumenta u kojem je navedeno da 18 visokoškolskih ustanova u BiH izdaje diplome, a da pritom nisu prošle postupak akreditacije.

Neke nisu ispunile uvjete, a ima i onih koji su u postupku akreditacije kršili zakon ili su čak uočene određene neregularnosti.

Osamnaest visokoškolskih ustanova u BiH već godinama izdaje diplome, a da nisu prošle postupak akreditacije. Među neakreditovanim ustanovama su i dvije visokoobrazovne ustanove iz Bijeljine.

Jedna od ustanova sa spiska je Univerzitet Bijeljina. Kako nam je objasnio Boro Krstić, direktor univerziteta, ova ustanova početkom godine podnijela je zahtjev za akreditaciju, ali tvrde kočnica je odnos državne i entitetske agencije.

BORO KRSTIĆ, direktor Univerziteta Bijeljina

Ja mislim da je problematika vezano da li za akreditaciju visokoškolskih ustanova treba da budu stručnjaci sa spiska agencije BiH, međutim, agencija RS imenuje sa svoje liste i tu smo u nekom procjepu.

Akreditacija zakonski uopšte nije obavezna i pokazatelj je kvaliteta, kaže Krstić.

BORO KRSTIĆ, direktor Univerziteta Bijeljina

Nigdje ne piše da je akreditacija obavezna. Ono što je obavezno je licenca i dozvola za rad.

Nešto manje raspoloženi za priču bili su na Slobomir P univerzitetu, koji se takođe nalazi na spisku.

U neformalnom telefonskom razgovoru rekli su da su u procesu reakreditacije. Rečeno nam je takođe da je njima rečeno da je u pitanju politički problem te su tužili agenciju za akreditaciju bih jer nisu upisani u registar akreditovanih visokoobrazovnih ustanova.

S druge strane, iz agencije za razvoj visokogobrazovanja u napomenama u dopisu koji je u našem posjedus toji da u registar nisu upisani jer je postupak akreditacije odstupao od zakona.

Bez akreditacije radi i diplome izdaje i Visoka škola za turizam i ugostiteljstvo Konjic. Njihov postupak akreditacije obustavljen je zbog neregularnosti.

Koliko diploma su izdale neakreditovane ustanove sa spiska nije poznato. Na univerzitetu Bijeljina naglašavaju da je procenat zapošljavanja njihovih studenata skoro sto odsto.

BORO KRSTIĆ, direktor Univerziteta Bijeljina

Njihove diplome su u potpunosti validne. U republici srbiji svai naš student koji je završio studije farmacije imaju već otvorene svoje apoteke ili su ovlaštena lica za rad u apotekama. Neki naši studenti su na doktorskim studijam u norveškoj.

Akreditacija visokoškolskih ustanova u BiH preduslov je za priznavanje diploma u drugim državama. Dok Iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanja kvaliteta apeluju na nadležne da hitno reaguju, fakulteti za sve krive njih, jer je, kako ističu, obrazovni sistem zakočila politika.