Nakon posjete Delegacije Evropske unije Unsko-sanskom kantonu sve je isto kada je riječ o migrantskoj krizi. Rješenja za smještaj migranata nema, a oni pristižu svakodnevno.

Problem stvaraju novi kampovi koje formiraju migranti, a koji su bez kontrole.

Jedno od tih mjesta je nekadašnja fabrika Krajina Metal koja se nalazi u blizini prihvatkog centra Bira i naselja.

Fotografije pogledajte u galeriji iznad.

Mještanima stvara problem jer su oni tu u velikom broju, a prepušteni su sami sebi.