Ratku Mladiću potvrđena je doživotna kazna zatvora. Bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), osuđen je za genocid u Srebrenici, zločine u opštinama, terorisanje u Sarajevo i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, dok je oslobođen za genocid 1992. godine.

OSTALA UPUTSTVA ZA GLEDANJE PROGRAMA UŽIVO

Prema utvrđenoj proceduri, Žalbeno vijeće može prvostepenu presudu da potvrdi u cijelosti, da je u nekom dijelu preinači, ili da je ukine i naloži novo suđenje.

Dešavanja iz minuta u minut:

 • Žalbeno vijeće je odbilo žalbe tužilaca za genocid 1992. godine.
 • Žalbeno vijeće odbija i žalbe vezane za Srebrenicu: Mladić nije pokazao grešku Pretresnog vijeća i da civili nisu imali ništa drugo nego da odu i da je iseljenje bilo prinudno.
 • Žalbeno vijeće je odbilo žalbe Mladića u vezi sa UZP-om u Sarajevu, te je ovim potvrđen UZP u Sarajevu.
 • Žalbeno vijeće stava je da je Haško tužilaštvo dokazalo tačke optužnice koji se tiču progona Bošnjaka i Hrvata u 15 bosanskohercegovačkih opština. Vijeće nije pogriješilo kada je zaključilo da je Mladić dijelio ciljeve sveukupnog udruženog zločinačkog poduhvata. Sutkinja Nyambe u odnosu na sve tačke imala je suprotno mišljenje.
 • Žalbeno vijeće odbilo je sve žalbe Odbrane koji se tiču Mladićevih prava na pošteno suđenje. Nisu prekršena prava time da se neki incidenti nisu spomenuli u optužnici, kao i uključivanjem utvrđenih činjenica iz drugih predmeta, te da je bio teškog zdravstvenog stanja. Sutkinja Nyambe imala je izuzeto mišljenje.
 • Nekoliko tačaka na početku po žalbi odbrane odbijeno, uz suprotno mišljenje sudije Nujambe. Inače presudu Mladiću, izriče pet članova Žalbenog vijeća, koje čine četvoro sudija iz Afrike i jedan iz Jamajke.
 • Počelo izricanje presude. Ratko Mladić izjasnio se da može pratiti izricanje presude. Presudu čita sudija Nujambe iz Zambije, koja je u predmetu Tolimir imala izdvojeno mišljenje i rat u BiH nazvala građanskim.
 • Na početku izricanja presude, postojao je problem tehničke prirode kada je riječ o zvuku ali će za par minuta i zvuk biti dostupan.
 • počelo izricanje presude, javnost će moći pratiti sa odgodom od 15:30
 • Manji incident ispred suda u Hagu, uoči početka izricanja drugostepene presude Ratku Mladiću. Verbalni sukob čovjeka koji je najavio protest ispred suda, sa predstavnicima udruzenja žrtava. Izvještava Vladimir Šušak:
 • Sve je spremno za izricanje presude Ratku Mladiću u 15 časova. Oko 80 novinara je akreditovano. Čitanje presude trajaće 1h sa signalom dostupnim i javnosti i novinarima u odgođenom vremenu od 30 min. Ta praksa je uvedena nakon predmeta šestorke i HB i samoubistva S. Praljka.

O presudi

Drugostepenu i konačnu presudu izrećiće sudije Žalbenog vijeća – Priska Matimba Niambe, Aminata Luis Runeni Ngum, Sejmour Panton, Elizabet Ibanda-Nahamija i novoimenovani sudija Mustapfa El Bej.

Optužnica Ratka Mladića između ostalog, tereti za namjeru trajnog uklanjanja/progona Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva s velikih dijelova Bosne i Hercegovine, te za jednog od ključnih aktera udruženih zločinačkih poduhvata.

Haški tribunal je Mladića u prvostepenom postupku proglasio krivim za kršenje odredbi Međunarodnog humanitarnog prava kao i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Pretresno vijeće ICTY-ja je onda zaključilo da je Mladić zločine u BiH počinio sudjelovanjem u četiri udružena zločinačka poduhvata.

Naime, prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine Ratko Mladić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora po deset od ukupno jedanaest tačaka optužnice i to zbog genocida (po jednoj tački), zločina protiv čovječnosti (po pet tačaka) i za ratne zločine (po četiri tačke), ali ne i za genocid u šest bh. općina tokom 1992. godine – Prijedoru, Sanskom Mostu, Ključu, Kotor Varoši, Foči i Vlasenici.

Genocid u Srebrenici

Konkretno, proglašen je krivim i osuđen za genocid u Srebrenici u julu 1995. godine, najteži zločin počinjen na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, kao i za progone Bošnjaka i Hrvata, teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

ICTY je u vezi sa genocidom počinjenim u i oko Srebrenice utvrdio da su snage bosanskih Srba poduzele mjere smaknuća na hiljade Bošnjaka iz Srebrenice, neselektivno, kako bi izvršile zločin progona, uz ocjenu da neka od ubistava i smaknuća imaju obilježja istrebljenja.

Utvrđeno je i da određeni broj zločina za koje se Mladić tereti predstavljaju prisilno premještanje, te je zaključeno da su se sve radnje vezane uz Srebrenicu odvijale genocidno.

Vijeće, stoga, utvrđuje da zločin genocida, progona, istrebljenja, ubistva i nečovječnog i prisilnog postupanja jeste počinjen protiv Bošnjaka u i oko Srebrenice.

Pretresno vijeće ICTY-ja potvrdilo je da je u julu 1995. genocid počinjen u Srebrenici, ali ne i u šest drugih općina – Foči, Ključu, Kotor Varoši, Prijedoru, Sanskom Mostu i Vlasenici, gdje su potvrđeni zločini nad nesrpskim stanovništvom (Bošnjacima i Hrvatima). Takve zaključke prvostepeno vijeće donijelo je i u presudi bivšem predsjedniku RS-a Radovanu Karadžiću, koji je, u međuvremenu, osuđen na doživotni zatvor.

Opsada

U vezi s gotovo četverogodišnjom opsadom glavnog grada Bosne i Hercegovine, Pretresno vijeće je zaključilo da su pripadnici VRS-a (Sarajevsko-romanijskog korpusa – SRK) namjeravali terorizirati stanovništvo Sarajeva te da je teroriziranje bilo primarna svrha snajperskog djelovanja i granatiranja.

Vijeće je razmotrilo prirodu, način, vrijeme, lokacije i trajanje tih snajperskih i artiljerijskih napada i konstatiralo da je namjera izvršilaca, koji su bili pripadnici SRK-a, bila da gađaju civile i da na neselektivan način granatiraju grad.

U vezi s tim, Vijeće je zaključilo da su pripadnici SRK-a počinili ubistvo, protivpravne napade na civile i teroriziranje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, te ubistva kao zločin protiv čovječnosti.

Između ostalog, utvrđeno je i da je Mladić lično komandovao granatiranjem Sarajeva, sudjelovao u odabiru ciljeva i naređivao da se vatra preusmjeri prema civilnom nesrpskom stanovništvu o čemu, između ostalog, svjedoči i javnosti poznata Mladićeva komanda: „Velušiće, tuci Velušiće… tamo nema srpskog življa mnogo“, višekratno emitirana putem medija.

Tačka optužnice koja se odnosi na uzimanje talaca opisuje situaciju u kojoj su srpske snage zarobile više od dvije stotine pripadnika mirovnih snaga i vojnih posmatrača UN-a na različitim lokacijama.

U međuvremenu, Tužilaštvo MMKS-a u Hagu je, referirajući se na prvostepenu presudu, predložilo Žalbenom vijeću da usvoje njihovu žalbu i nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića proglase krivim po još jednoj tački optužnice za genocid u općinama – Foča, Kotor Varoš, Ključ, Prijedor, Sanski Most i Vlasenica 1992. godine.

Žalbe

Istovremeno, Mladićevi advokati zatražili su od Žalbenog vijeća da ga oslobodi optužbi, ustvrdivši da je Pretresno vijeće ICTY-a pogriješilo kada je Mladića proglasilo krivim jer nije uzelo u obzir “validne, neposredne dokaze, koji potvrđuju da nije kriv za optužbe za koje se tereti”.

Žalbe na prvostepenu presudu iznesene su u augustu 2020. godine, nakon dva odgađanja – prvi put zbog Mladićeve operacije, a drugi zbog pandemije koronavirusa, jer je bio otežan dolazak nekih sudija u Den Haag, a što je dovelo i do prolongiranja izricanja konačne odluke u ovom predmetu u kojem je suđenje počelo 2012. godine.

Prema utvrđenoj proceduri, Žalbeno vijeće može prvostepenu presudu da potvrdi u cijelosti, da je u nekom dijelu preinači, ili da je ukine i naloži novo suđenje.

Tokom procesa protiv Mladića, koji je počeo 16. maja 2012. i trajao 530 dana, izvedena su 592 svjedoka, te predočeno oko 10.000 dokaznih materijala, a ICTY je u obzir uzeo i 2.000 presuđenih činjenica.

Nakon što je u bijegu proveo gotovo 16 godina, on je uhapšen u Srbiji 26. maja 2011. i prebačen u ICTY, odnosno pritvorsku jedinicu u Scheveningenu 31. maja 2011. godine.

Prvu optužnicu protiv Mladića Haško tužilaštvo je podiglo 24. jula 1995. godine i nakon toga je, dok se on skrivao od suočavanja s pravdom, revidirana četiri puta. Posljednji put 16. decembra 2011. godine, a u svrhu što efikasnijeg suđenja, pa su u njoj (optužnici) zadržani samo najteži ratni zločini, počinjeni u Bosni i Hercegovini.