Zbog nerada Parlamenta BiH i politike koja blokira uspostavu vlasti i parlamentarnih komisija, Centralna izborna komisija BiH će krajem ovog mjeseca- imati pet od sedam članova kojima je istekao mandat. U CIK-u BiH su još ranije rekli, da mandat članovima te institucije ne može isteći, te da se po sili Izbornog zakona- on produžava u slučaju neimenovanja novih članova CIK-a.

Članovima Centralne izborne komisije BiH Branku Petriću i Suadu Arnautoviću, mandat je istekao prije godinu dana, a pred kraj ovog mjeseca će isteći i Ahmetu Šantiću, Stjepanu Mikiću i Novaku Božičkoviću i gotovo je sigurno da do tada neće biti imenovani novi članovi CIK-a, tako da će petorica od ukupno sedam članova naredne lokalne izbore dočekati i ispratiti s isteklim mandatom.

VEHID ŠEHIĆ, bivši član Centralne izborne komisije BiH

U kakvoj političkoj situaciji živimo i političkoj neodgovornosti i za očekivati je da ovaj saziv donese u maju mjesecu odluku o provođenju lokalnih izbora. Sva odgovornost je na Predstavničkom domu državnog parlamenta

Kako stvari sada stoje, trenutni sastav CIK-a, i pored toga što im je istekao mandat, sprovešće i lokalne izbore 2020. godine jer, između ostalog, i Izborni zakon BiH kaže da se u izbornom periodu ne mogu imenovati novi članovi Komisije.

Sve dok traje izborni period traju i mandati članova CIK-a BiH, bez obzira na period na koji su imenovani. A s obzirom na to da izborni period još traje, jer nisu završeni posredni izbori za predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH, mandati članova CIK-a BiH traju. Ako se i završi izborni period, a period na koje su imenovani istekne, i tada im mandati traju dok Zastupnički dom PSBiH ne imenuje nove članove. I sve navedeno je precizirano Izbornim zakonom BiH.

Sve i da Parlament BiH profunkcira odmah u punom kapacitetu, novi članovi Centralne izborne komisije ne bi mogli biti imenovani jer još nisu potvrđeni rezultati prošlih izbora. Već u prvim mjesecima iduće godine, najdalje do maja, CIK bi trebao da raspiše lokalne izbore, koji će biti održani u oktobru 2020. godine, tako da je gotovo nemoguće da se procedura izbora i imenovanja novih članova CIK-a završi.

ALMIR TERZIĆ, politički analitičar

Vi sada imate jako upitan kredibilitet samog izbornog procesa s obzirom da nije uputno zapravo ni mijenjati u isto vrijeme pet članova Centralne izborne komisije jer je to dvotrećinska većina koja zapravo donosi odluke. Ovakav poljuljani izborni kredibilitet CIK može čak dovesti do toga da mi uopće lokalne izbore ne budemo ni imali.

ŠUKRIJA BAKŠIĆ, profesor ustavnog pravа

Mislim da je jako pogrešno veći dio članova CIK-a promijeniti pred izbornu godinu zato što onda praktično dolaze novi ljudi u situaciji kad ih očekuje obiman posao i može se to opravdano očekivati da bi uticalo na kvalitet rada tijela

Probleme s istekom mandata uočila je Kancelarija za reviziju institucija BiH, koja je skrenula pažnju i na to da je jedan član CIK-a odavno stekao uslove za penzionisanje.