Ministarstvo komunikacija i promet BiH je krajem ožujka ove godine objavilo odluku o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa.

Ovom odlukom se propisuju najniži tehnički zahtjevi za novoproizvedena i korištena vozila u procesima homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila, te za diјеlоvе, urеđаје i opremu vozila u procesu homologacije tipa.

Danas je u Sarajevu, s tim u vezi, održan radni sastanak s uvoznicima i proizvođačima dijelova, uređaja i opreme za vozila u BiH. Drugi će biti održan sutra u Banjoj Luci. Nakon toga će se provesti i završno testiranje informacijskog sustava za homologaciju dijelova.

Zoran Andrić, pomoćnik ministra komunikacije i prometa BiH, podsjetio je na odluku koja je ranije donesena, a kojom se, između ostalog, propisuju tehnički standardi koje moraju posjedovati vozila koja se uvoze u BiH.

“Jedan dio te odluke tiče se i rezervnih dijelova koji se stavljaju na tržište BiH. Odlukom je predviđeno da originalni rezervni dijelovi koji se stavljaju na tržište prolaze jedan postupak provjere ispravnosti, što dosad nije rađeno kada je BiH u pitanju”, pojasnio je Andrić.

Prema njegovim riječima, od rujna, odnosno prosinca, ovisno o kojim dijelovima se radi, počinje se s provjerama.

“Predviđeno je da sustav bude u potpunosti elektronski”, rekao je Andrić.

Drago Talijan iz Centra za motorna vozila, koji je nositelj konzorcija koji obavlja administrativne poslove u oblasti homologacije, izjavio je da će dijelovi, koji budu obuhvaćeni odlukom, morati proći provjeru prije nego što budu pušteni na tržište BiH.

“Danas smo napravili sastanak s uvoznicima dijelova, da se pripremimo za ono što predstoji i da ne bude zastoja u radu. Dijelovi do sada nisu bili podvrgnuti provjeri i na naše tržište je moglo doći bilo što. Zbog svih problema koje imamo u prometu, Ministarstvo je odlučilo uključiti jednu grupu dijelova koji predstavljaju sustave od značaja za sigurnost u vozilu. U prvoj grupi počinjeno s dječijim, sjedalicama, kacigama itd”, rekao je Talijan.

Naveo je i da će u nastavku u provjere biti uključeno više od 40 dijelova.

O značaju provjere dijelova govorio je i Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Gospodarske komore FBiH. Pojasnio je da je rok primjene za neke dijelove 90, a neke 180 dana, od stupanja na snagu odluke.

“Cilj je da svi dijelovi koji uđu na tržište BiH budu u skladu sa svim normativima koji se preuzimaju od Europske komisije, odnosno da dijelovi koji se ugrađuju u automobile u BiH budu sigurni onoliko koliko su sigurni u drugim dijelovima Europe”, rekao je Jašarspahić.