Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv državljanina BiH Muhić Ismara, rođenog 1995. godine u Bihaću, zbog krijumčarenja migranata.

Optuženi se tereti da je, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, na području Bihaća, stupio u kontakt sa ilegalnim migrantom, malodobnom osobom sa područja Pakistana, koji nije posjedovao dokumente potrebne za zakonit ulazak i boravak u BiH.

Nakon toga je optuženi, za ugovoreni novčani iznos, povezao malodobnog migranta, prema granici sa Hrvatskom, sa namjeri da se preko rijeke Une, ilegalno prebaci na područje Hrvatske i EU, u čemu je otkriven i spriječen od strane policijske patrole.

Optuženi se tereti da je prevozom omogućio nezakonit boravak krijumčarene osobe koja nije navršila osamnaest godina života, na području Bosne i Hercegovine, čime je počinio kazneno djelo Krijumčarenje ljudi iz članka 189. stavak 4. KZ BiH.