Bosna i Hercegovina je predala Crnoj Gori predsjedavanje BAMIN mrežom (Balkanska međuagencijska mreža za upravljanje oduzetom imovinom).

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić najavio je dalje aktivno učešće u aktivnostima ove mreže.

U organizaciji OEBS Sekretarijata, u Tirani je održan sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže, kojem su osim predstavnika Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Agencije za upravljanje oduzetom imovinom RS, prisustvovali predstavnici Državne agencije za imovinu Crne Gore i Agencije za oduzetu imovinu Albanije, kao i direktor Sekretarijata BAMIN mreže Andrea D’ Angelo i Jill Thomas.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjim rezultatima rada ove mreže, mogućem proširenju članstva, te budućim aktivnostima u vezi sa unapređenjem mehanizama za upravljanje nezakonito stečenom imovinskom koristi u regionu.

Predstavnice Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, zamjenica šefa Odjela za strateška pitanja policije Denise Mazzolani i službenica programa za ekonomsku saradnju i upravljanje Iris Pilika, istakle su da će OEBS dati punu podršku radu BAMIN mreže u narednom periodu, s ciljem poboljšanja i unapređenja međunarodne i međuinstitucionalne saradnje svih tijela u regionu koji upravljaju s imovinom koja je oduzeta od organizovanog i drugih oblika kriminala.