Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u decembru prošle godine iznosila je 951 KM i nominalno je viša za pet posto nego u novembru iste godine, te veća za 2,5 posto u odnosu na decembar 2018.

Najniža prosječna decembarska neto plata u iznosu 580 KM bila je u pružanju smještaja, te pripremi i usluživanju hrane.

U administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima prosječna decembarska plata iznosila je 641 KM, a u građevinarstvu 644 KM, objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.

U finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plata u decembru prošle godine iznosila je 1.664 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji 1.456 KM, a u informacijama i komunikacijama 1.408 KM.

Prosječna mjesečna bruto plata u decembru 2019. iznosila 1.470 KM i nominalno je viša za 5,2 posto u odnosu na novembar iste godine, te viša za 2,6 posto u odnosu na decembar 2018. godine.