Lideri zemalja Zapadnog Balkana su na današnjem Samitu u Sofiji u okviru Berlinskog procesa potpisali Izjavu o zajedničkom regionalnom tržištu koja predstavlja put u ka Evropskoj uniji.

Zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale na poštivanje slobodnog protoka robe, usluga, kapitala i ljudi u izjavi koja se sastoji iz osam tačaka:

  1. Zeleni koridori i Zelene trake koje uključuju i zemlje EU biće prošireni, pa će na taj način će trgovina biti olakšana, a čekanje na granicama biće smanjeno za 70 posto.
  2. Potrebno je proširiti mrežu uzajamnog priznavanja i na druge proizvode i usluge koji do sada nisu uključeni.
  3. Biće implementirana sloboda kretanja za studente, istraživače i profesore, kao i za pojedince, a radne dozvole za interkompanijske transfere i pružatelje usluga neće biti potrebne.
  4. Zajedno će privući vodeće investitore u obećavajuće održive regionalne lance vrijednosti.
  5. Biće smanjeni troškovi regionalnih plaćanja, a zemlje se moraju pripremiti za pridruživanje području plaćanja u eurima.
  6. Zemlje Zapadnog Balkana moraju podržati regionalni inovacijski ekosistem s ciljem podsticanja digitalne transformacije u regiji.
  7. Za najmanje 95 posto domaćinstava u svakoj državi mora biti omogućen pristup internetu, a barem jedan glavni regionalni koridor mora biti pokriven 5G mrežom do kraja 2025. godine, dok ključni industrijski gradovi sa 5G mrežom moraju biti pokriveni do kraja 2023. godine.
  8. U regiji Zapadnog Balkana moraju biti uspostavljeni slobodan roming i manji troškovi rominga između tih zemalja i zemalja EU.

BiH se pridružila deklaracijama Berlinskog procesa o zajedničkom regionalnom tržištu

Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potpisala je dokumenta kojima se BiH pridružuje deklaracijama Berlinskog procesa o zajedničkom regionalnom tržištu i zelenoj agendi za Zapadni Balkan.

“Upravo sam potpisala u ime BiH dokumente Berlinskog procesa, kojima se BiH pridružuje novom Zajedničkom regionalnom tržištu i Zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Naš čitav region prihvata standarde Zajedničkog tržišta EU i ubrzava svoj put ka EU. Zajedno smo jači”, izjavila je Bisera Turković.

Bregu: Nova faza regionalne saradnje

Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu rekla je na samitu Berlinskog procesa u Sofiji da usvajanjem Akcionog plana za Zajednčko regionalno tržište i Zelene agende za Zapadni Balkan počinje nova faza regionalne ekonomske integracije.

Bregu je u onlajn obraćanju rekla da Akcioni plan neće transformisati region “preko noći” ali da postavlja ciljeve koji će, “ako svi radimo zajedno”, pomoći da se ubrzaju promene.

“Ta transformacija neće imati žrtve, samo one koji imaju koristi”, rekla je Bregu na samitu Berlinskog procesa.

Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište olakšava slobodno kretanje u regionu, omogućava poslovnoj zajednici da iskusi potencijal zajedničkog tržišta zasnovanog na modelu jedinstvenog tržišta EU i naglašava potrebu za unapređivanjem kvalifikacija radno sposobne populacije koja se u regionu smanjuje.

Bregu je takodje istakla važnost usvajanja Deklaracije lidera (ZB) o zelenoj agendi koja je u skladu sa Zelenim dogovorom EU.

Varhelji: Regionalna saradnja osnovni dio procesa integracija

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji (Varhelyi) uoči sastanka rekao je da je zapadni Balkan prioritet ove Evropske komisije od početka njenog mandata.

Budućnost cijele regije je u Evropskoj uniji i u našem je zajedničkom strateškom interesu da regiju uvedemo u EU, rekao je Varhelji i iznio nadu da će se na sastanku fokusirati na važnost regionalne saradnje koja vodi do EU.

Istakao je da se tokom izbijanja pandemije koronavirusa vidjeli da inkluzivna regionalna saradnja može biti najbolje sredstvo za daljnji razvoj regije.

Naprimjer, kroz uspješno uspostavljanje „zelenih koridora“. Regija je pokazala da može raditi zajedno. Trenutno istražujemo prijedloge za proširenje „zelenih koridora” do graničnih prijelaza između država zapadnog Balkana i država članica EU, rekao je Varhelji.

Pohvalio je vlade u regiji zbog njihovog ambicioznog akcionog plana zajedničkog regionalnog tržišta, što ćeomogićitib slobodan protok roba i ljudi.

To bi, naprimjer, omogućilo ljudima da putuju samo sa ličnim kartama, uklonilo radne dozvole i olakšalo mobilnost studenata, istraživača i profesora, rekao je Varhelji.

Šest lidera Zapadnog Balkana trebaju usvojiti plan za formiranje Zajedničkog regionalnog tržišta (ZRT) na Samitu u Sofiji, koji se održava danas, u okviru Berlinskog procesa. CEFTA će direktno provoditi ključne aktivnosti iz plana.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost za učešće ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković na online Samitu Berlinskog procesa u Sofiji. Prethodno je Vijeće ministara BiH održalo telefonsku sjednicu o oom pitanju. Očekuje se da na samitu bude potpisana deklaracija lidera Zapadnog Balkana o Zajedničkom regionalnom tržištu, Akcionom planu za Zajedničko regionalno tržište i Sofijska deklaracija o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan.

Zapadnobalkanska šestorka predlaže Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište (ZRT) koji treba da bude proveden do kraja 2024. godine. Ovaj ambiciozni plan se sastoji od aktivnosti podijeljenih u četiri glavne oblasti:

• regionalna trgovinska oblast: slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi,
• regionalna investiciona oblast, za usklađivanje investicione politike sa EU standardima i najboljom međunarodnom praksom te promociju regiona među stranim i međuregionalnim investitorima,
• regionalna digitalna oblast, za integraciju Zapadnog Balkana u panevropsko digitalno tržište i
• regionalna industrijska i inovaciona oblast, za transformaciju industrijskih sektora, oblikovanje lanaca vrijednosti kojima pripadaju i njihovu pripremu za aktuelnu sadašnjost, ali i izazove budućnosti.

CEFTA će direktno provoditi glavne aktivnosti u regionalnoj trgovinskoj oblasti, ali i u drugim oblastima obuhvaćenim ovim planom, zajedno sa Vijećem za regionalnu saradnju, Transportnom zajednicom i drugim partnerima. CEFTA ima za cilj jačanje trgovinske saradnje, stvaranje privlačne investicione klime i doprinos ekonomskom razvoju i saradnji između članica.

U okviru Akcionog plana za zajedničko regonalno tržište, CEFTA regionalni trgovinski sporazum će se posebno baviti sljedećim aktivnostima:

• Dalje unaprjeđenje/proširenje sistema zelenih koridora uz pružanje usluga svih inspekcijskih službi 24/7 i proširenje zelenih koridora na granične prelaze. Uz niz ostalih aktivnosti koje će biti preduzete sa ciljem povećanja efikasnosti, očekuje se da će vrijeme čekanja na granicama biti skraćeno za 30%,
• Programima uzajamnog priznavanja – koji će omogućiti da se proizvodi i usluge stavljaju u promet na cijelom CEFTA tržištu sa dokumentom koji priznaju sve članice,
• Uspostavljanjem regionalnog tržišta elektronske trgovine usvajanjem usaglašenih pravila, pojednostavljenjem carinskih procedura i obezbjeđivanjem efikasne isporuke CEFTA tržištu, kao i
• Sistematskom razmjenom elektronskih podataka (SEED+);

“ZRT će dodatno stimulisati aktivnosti u CEFTA-i i CEFTA stranama. Naš posao u naredne četiri godine je da ostvarimo konkretne rezultate za dobrobit naših preduzeća i građana. Želimo da smanjimo vrijeme čekanja na prelazima za 30% i učinimo trgovinske procedure efikasnijim, što očigledno smanjuje troškove izvoznicima i štedi vrijeme. Želimo regionalno tržište dovesti do svih kompanija i privrednika kroz internet prodaju i promovisati trgovinu ‘bez papira’. A sve to pomažući našem regionu da uhvati korak sa usvajanjem EU standarda i približi ga tržištu EU”, rekao je ovim povodom Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata, koji će učestvovati na sastanku u Sofiji.

Formiranje Zajedničkog regionalnog tržišta će doprinijeti stavljanju regiona na mapu atraktivnih destinacija za globalne investitore. Uz brzo usaglašavanje sa EU propisima i veće mogućnosti rada sa većim brojem dobavljača, otvorit će se nova radna mjesta, bit će dostupan veći izbor proizvoda po nižim cijenama za potrošače, a ujedno će se ljudima omogućiti rad u cijelom regionu.

Veće, regionalno tržište će biti prekretnica za firme iz regiona koje će se bolje integrisati u evropske lance vrijednosti i ojačati svoju konkurentnost na evropskom i svjetskom tržištu. Evropska unija će nastaviti da bude ključni partner regiona u ovom poduhvatu, navodi se u saopštenju iz CEFTE.