Vlada Švajcarske investiraće dodatnih 11 miliona KM u poboljšanje rada lokalne uprave i pružanje javnih usluga u BiH, nadovezujući se na podršku prakse dobrog lokalnog upravljanja, saopšteno je danas iz Razvojnog programa UN (UNDP).

Vlada Švajcarske je 1. aprila potpisala Ugovor sa UNDP-om za finansiranje druge faze Projekta opštinskog upravljanja životnom sredinom (MEG), koji će biti realizovan u naredne četiri godine u BiH.

Na već investirana 22 miliona KM, koje je Švicarska od 2016. godine uložila u prvu fazu MEG projekta, u planu je investiranje dodatnih 11 miliona KM.

Ukupna vrijednost druge faze MEG projekta je gotovo 23 miliona KM i uključuje očekivane finansijske doprinose od EU (kroz IPA dva sredstva), Vlade Švedske i partnerskih jedinica lokalne samouprave.

UNDP će, u saradnji sa tridesetak jedinica lokalne samouprave koje će biti odabrane putem javnog poziva, biti zadužen za sprovođenje druge faze MEG projekta.

Direktor za saradnju Barbara Detvajler Šojer istakla je da je MEG jedan od vodećih projekata koje Vlada Švajcarske podržava u BiH.

Šojerova je istakla da je MEG projekat u svojoj prvoj fazi ne samo poboljšao kvalitet života za više od 800.000 stanovnika u 18 jedinica lokalne samouprave, već je i promijenio način razmišljanja.

“Naše partnerske jedinice lokalne samouprave su prvi put prihvatile da budu ocjenjivane javno, koristeći set kriterijuma za mjerenje njihovog učinka koji analizira da li korektan sistem finansijskog upravljanja postoji ili ne, da li postoji transparentna i otvorena komunikacija sa građanima, kao i da li se javne usluge pružaju na efikasan način”, rekla je Šojerova.

Ona je naglasila da su na taj način jedinice lokalne samouprave pristale na promjene, za šta im je čestitala jer je, rekla je ona, potrebna hrabrost za uključivanje u ove procese.

Prema njenim riječima, druga faza MEG projekta nastaviće da sarađuje sa svojim partnerskim jedinicama lokalne samouprave na primjeni Okvira dobrog lokalnog upravljanja, te na sprovođenju pristupa zasnovanog na izvođenju, sa jasnim mjerilima i ciljevima koji će pratiti i mjeriti napredak.

Ona je navela da će fokus biti stavljen na omogućavanje pružanja pravične, efektivne i efikasne javne usluge za sve građane, naročito u oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama.