Danas je zasjedao Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Doneseno je još nekoliko odluka o zajmovima. Također je zaključeno da je došlo do pada ekonomskih aktivnosti uslijed pandemije izazvane virusom korona.

Zajam od 30 miliona evra za razvoj koridora rijeka Save i Drine

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o zajmu (Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, sa Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Iznos zajma je 30 miliona eura, sa alokacijom na Republiku Srpsku, rokom otplate od 32 godine i grejs periodom od sedam godina.

Cilj projekta je unapređenje zaštite od poplava i omogućavanje prekogranične saradnje u koridorima rijeka Save i Drine. Prva faza programa je regionalnog karaktera i realizuje se u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo je da Prijedlog sporazuma, zajedno sa Osnovama, dostavi Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika sporazuma odredi ministar finansija i trezora.

Inicijativa za zajam IBRD-a radi podrške firmama

Savjet ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) radi finansiranja Projekta za hitnu podršku firmama, u iznosu od 56 miliona eura.

Glavni cilj projekta je povećanje otpornosti firmi za vrijeme i nakon izbijanja pandemije Kovida – 19, te održavanje njihovog poslovanja proširivanjem finansijskih resursa radi obezbjeđenja finansiranja obrtnog kapitala i investicija za mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Sredstva će biti alocirana na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine, a tačni iznosi će biti definisani na pregovorima.

Značajan pad ekonomske aktivnosti usljed Kovida – 19

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – maj 2020. godine, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje.

U Informaciji se iznosi podatak da je BiH u prvom kvartalu 2020. godine ostvarila ekonomski rast od 2,0% u odnosu na isti period prethodne godine zahvaljujući rastu domaće tražnje, odnosno povećanju privatne i u manjoj mjeri javne potrošnje, dok su bruto investicije ostvarile pad u odnosu na isti period prethodne godine

S druge strane, drastično slabljenje privredne aktivnosti u glavnim trgovinskim partnerima usljed izbijanja globalne pandemije Kovida – 19 dovelo je do pada spoljnotrgovinske robne razmjene sa svijetom.