Bosnu i Hercegovinu je u martu posjetilo 26.892 turista, što je manje za 71,9 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, te manje za 62,5 posto u odnosu na februar.

U martu su turisti ostvarili 67.868 noćenja, što je manje za 65,7 posto u odnosu na isti mjesec lani, te manje za 60,1 posto u odnosu na februar, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 46,4 posto, a stranih 53,6 posto.

Broj noćenja domaćih turista u trećem mjesecu manji je za 52,4 posto u odnosu na mart prošle godine, te manji za 45,7 posto u odnosu na februar, dok je broj noćenja stranih turista manji za 72,4 posto u odnosu na mart lani, te manje za 67,5 posto u odnosu na februar.

U strukturi noćenja stranih turista u martu, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske 29,7 posto, slijede turisti iz Srbije sa 17 posto, Turske 4,8 posto, Slovenije 4,4 posto, Sjeverne Makedonije 3,7 posto, te Crne Gore 3,5 posto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 36,9 posto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu je Iran sa prosječnim zadržavanjem 18,7 noći, slijede Malta sa 6,3 noći, Kuvajt 5,7 noći, Rusija sa 4,7 noći i Portugal sa 4,3 noći.

Turistima je u martu u BiH bilo na raspolaganju 15.080 apartmana i mjesta za kampovanje, što je manje za 21,1 posto u odnosu na isti mjesec lani, te 31.607 raspoloživih kreveta, što je manje za 22,5 posto u odnosu na mart prošle godine.

Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u martu iznosila je 8,1 posto, a prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u hotelima i sličnom smještaju sa učešćem od 87,9 posto.