Bosnu i Hercegovinu je u prvom kvartalu ove godine posjetilo 176.919 turista, što je za 25,4 odsto manje u odnosu na isti period lani.

U ovom kvartalu, turisti su ostvarili 423.970 noćenja, što je manje za 20,3 odsto u odnosu na prvi kvartal prošle godine, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Broj noćenja domaćih turista u prvom tromjesečju ove, u odnosu na isti period 2019. godine, manji je za 16,5 odsto, dok je broj noćenja stranih turista manji za 22,2 odsto.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 35,2 odsto, a stranih 64,8 odsto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske – 33,4 odsto, slijede turisti iz Srbije sa 19,1 odsto, Slovenije 6,3 odsto, Turske 4,1 odsto, Crne Gore 3,7 odsto, NJemačke 2,9 odsto, Kine 2,4 odsto, te Austrije i Italije sa po dva odsto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 24,1 odsto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH u prvom kvartalu, na prvom mjestu je Iran sa 13,1 noći, slijede Južnoafrička Republika sa 5,8 noći, Kuvajt sa 4,4 noći, te Kipar sa 4,1 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja, sa učešćem od 93 odsto, ostvaren je u hotelima i sličnom smještaju.