Domaće kompanije, njih 23, koje su bile finalisti Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH za ovu godinu danas su dobile svoje prve godišnje izvještaje o održivom poslovanju, čime se promoviše značaj njihovog nefinansijskog izvještavanja u okviru održivog razvoja.

Ova nagrada prepoznaje i naglašava napore kompanija iz privatnog sektora i motiviše preduzetnike da kreiraju svoje poslovne modele u skladu sa Ciljevima održivog razvoja, saopšteno je iz Razvojnog programa UN /UNDP/ u BiH.

Fokus ovogodišnje Nagrade bio je na stvaranju kvalitetnih radnih mjesta i zaštiti životne sredine, a u finale su ušle 23 kompanije od ukupno pristiglih 106 prijava koje je podnijela 71 kompanija.

Izvještaji su kreirani na osnovu prijava tih kompanija za nagradu, a sama prijava je bazirana na izvornoj metodologiji koju je razvio jedan od najuglednijih ekonomista u BiH Vjekoslav Domljan.

Kroz projekat “Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja i angažovanje privatnog sektora”, koji finansira Švedska, a sprovodi UNDP u BiH, kreiran je i prvi bluprint za pravljenje godišnjeg izvještaja o održivom poslovanju u BiH, koji zainteresovane kompanije mogu koristiti za sopstveni izvještaj prateći ustanovljenu metodologiju.

Ambasadorica Švedske u BiH Johana Stormkvist istakla je da je pandemija kovid 19 pokazala da je ranjivo društvo iskazalo potrebu za otpornošću, da je stvorila ogromne izazove i naglasila važnost bolje izgradnje za budućnost na održiv način.

“Veoma sam zadovoljna što je Švedska, kroz ovaj projekat, osigurala da privatni sektor u BiH zauzme participativni pristup u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja kroz odgovarajuće izvještavanje i komunikaciju o svojim akcijama”, rekla je Stormkvist.

Faris Začina, suvlasnik kompanije “Ministri of programing”, jedne od pobjednica Nagrade za biznis lidere održivog razvoja za ovu godinu, smatra da su Ciljevi održivog razvoja fundament na kojem se gradi bolja budućnost i za kompanije, ali i za širu zajednicu.

“Drago nam je da je naša kompanija nagrađena i prepoznata kao primjer održivog poslovanja u BiH. Naša strategija će i dalje biti fokusirana na Ciljeve održivog razvoja kroz pravljenje novih proizvoda”, rekao je Začina.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Stelijana Nedera rekla je da Ciljevi održivog razvoja pružaju plan akcije za suočavanje sa najvećim svjetskim izazovima, a time i okvir za održiva rješenja.

“Privatni sektor je bitan dio ovih rješenja, a sve više kompanija prepoznaje Ciljeve održivog razvoja kao poluge za inovacije, rast i konkurentnije poslovanje. Bez obzira koliko velike ili male bile i kojoj oblasti poslovanja pripadaju, sve kompanije mogu dati svoj doprinos ovim Ciljevima”, naglasila je Nedera.

Ambasadorica Švedske i rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH danas su posjetile kompaniju “Ministri of programing” i uručile njihov prvi godišnji izvještaj o održivom poslovanju.