Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine neće biti u stanju da sutra uspostave željeznički prevoz, saopštili su iz te kompanije.

Naime, navode kako shodno naredbi Federalnog štaba civilne zaštite od 12. maja, kojom se dozvoljava rad javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika u željezničkom prevozu na području Federacije BiH, obavještavaju javnost da Željeznice FBiH poduzimaju sve neophodne aktivnosti i radnje u cilju ponovne uspostave prevoza putnika.

“U skladu s tim vršimo provjeru tehničke ispravnosti svih voznih kapaciteta koje treba da ispunjavaju sa aspekta bezbjednosti prevoza putnika, radi se na preduzimanju svih neophodnih mjera i radnji u cilju pripreme voznih kapaciteta za prevoz putnika sa aspekta poštivanja propisanih epidemioloških mjera koje se nalažu od strane Federalnog štaba civilne zaštite”, saopštili su iz Željeznica FBiH.

O tačnom datumu uspostave željezničkog putničkog prevoza, javnost i putnici će biti blagovremeno obaviješteni, istakli su iz Željeznica FBiH.