Građani Bijeljine dobili su prvu teretanu na otvorenom. Riječ je o realizaciji inicijative koju je izabrao najveći broj građana u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom balkanu.

U gradskom parku u Bijeljini izgrađena je prva teretana na otvorenom u ovom gradu. Projekat je realizovan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu, a teretanu su, između tri druga prijedloga, izabrali građani.

ANKICA TODOROVIĆ, Gradska uprava Bijeljina

„U junu i julu je tijelo za građanske inicijative dalo tri inicijative na glasanje građanima, više od 1200 građana je glasalo, jedna od inicijativa je ova koju smo uspjeli da ostvariimo zajedničkim snagama “

Ukupna vrijednost projekta je blizu 63 000 KM, od čega je veći dio novca donirao grad.

MIĆO MIĆIĆ, gradonačelnik Bijeljine

„da omogućimo starijim ljudima da se bave sportom i rekreacijom i upravo ova teretana na otvorenom nam to omogućava, pored igrališta za djecu, igrališta za odbojku i šetnje u gradu“

Kroz dva javna poziva u okviru ovog programa u Bijeljini je realizovano sedam projekata.

SELMA OSMANAGIĆ, UNDP

„U zadnje dvije godine je reload projekat objavio dva javna poziva za organizacije civilnog društva i u okviru tih javnih poziva i uz sufinansiranje gradske uprave mi smo dodijelili preko 300 000 km za projekte nevladinih organizacija u gradu bijeljini“

Grad bijeljina opredijeljen je da radi na održivom razvoju u skladu sa agendom 2030. i ciljevima održivog razvoja, a pored teretane na otvorenom, izgrađene su i pristupne staze za kolica.