U Bijeljini je potpisan protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici i prema ženama na području opština Ugljevik, Lopare i Pelagićevo. Protokolom će biti uvezane sve institucije kako bi se što bolje preveniralo nasilje, ali i blagovremeno reagovalo kad se nasilje dogodi.

Na području regije Bijeljina godišnje bude prijavljeno između 150 i 200 slučajeva nasilja u porodici. Potpisivanjem protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici, al i usvajanjem novog Zakona o zaštiti od nasilja, u Fondaciji Lara očekuju da će se situacija poboljšati.

„Prvog maja stupaju na snagu izmjene koje donose značajne novine u pravima žrtava, ali i u obavezi institucija. Na zajedničkoj edukaciji koju smo imali, proizveli smo lokalne protokole koji su kompatibilni s onim što zakon o zaštiti od nasilja sadrži u narednoj godini kada bude stupio na snagu prvog maja“, rekla je Radmila Žigić iz Fondacije Lara.

Predstavnici opština Ugljevik, Lopare i Pelagićevo istakli su da nasilje treba rješavati sistemski i da je i samo jedan slučaj znak za uzbunu.

Protokol je posljednja aktivnost u projektu “Bolji pristup servisima zaštite za žene uključujući i marginalizovane grupe” koji od juna do kraja ove godine realizuje Fondacija Lara u saradnji sa udruženjem žena BiH iz Mostara. Projektne aktivnosti su realizovane na području regije Bijeljina i na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.