Već tradicionalno, prva sedmica mjeseca oktobra posvećena je obilježavanju Dječije nedjelje. Pod sloganom “Zdravo tijelo – vedar duh” početak dječije nedjelje obilježen je nizom događaja u Bijeljini. Ipak, nadležni ukazuju da se dječija prava krše u više sfera.

Ombudsman za djecu Republike Srpske tokom prošle godine zaprimio je stotinu prijava vezanih za kršenje prava djece u Bijeljini. Djeca su najčešće kolateralna šteta neriješenih porodičnih odnosa, ističu iz kancelarije ombudsmana u Bijeljini.

JOVANKA VUKOVIĆ, zamjenik Ombudsmana za djecu RS

“To je pravo održavanja ličnog kontakta sa drugim roditeljem nakon razvoda braka ili povjeravanja djeteta. Tu su negdje djeca kolateralna šteta razvoda i najveću cijenu plaćaju. Pitanje alimentacije, naravno, pitanje vršnjačkog nasilja.”

Kako je istaknuto na početku obilježavanja Dječije nedjelje u ovom gradu, ovogodišnji fokus je na marginalizovanim grupama. Bijeljina je jedan od gradova koji ima veliki problem sa prosjačenjem i radnom eksploatacijom djece.

DRAGAN JOKOVIĆ, UG “Otaharin”

“Trenutno imamo 58 djece u radnoj eksploataciji prosjačenja, ali to su djeca koja su u samo toj vrsti potrebe.”

Iz tog razloga, u ovom gradu planirano je otvaranje prihvatilišta.

DRAGAN JOKOVIĆ, UG “Otaharin”

“Mi smo pripremili elaborate i sve dokumente koji su potrebni za otvaranje prihvatilišta, sljedeća je inicijativa da ide na kupštinu, tako da na sljedećoj skupštini treba da se usvoji ta inicijativa. Nakon toga pravimo plan da u naredne dvije godine i ta nova socijalna usluga zaživi.”

Kada je o ostalim marginalizovanim kategorijama riječ, u Bijeljini će do sredine oktobra biti otvoren i dnevni centar za djecu s posebnim potrebama.

MIĆO MIĆIĆ, gradonačelnik Bijeljine

“Čeka još samo uporebnu dozvolu, radimo na tome, nakon toga treba da se dobije dozvola Ministarstva i da krene sa radom, u naredne dvije-tri nedjelje će biti završeno. To je građevinski završeno, još samo papirološki.”

Ovogodišnja Dječija nedjelja održava se pod sloganom “Zdravo tijelo – vedar duh”, a u Bijeljini je najavljena i akcija “Vrtić je i moje pravo” čiji je cilj povećanje obuhvata djece u vrtićima.