Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavljen je izvještaj protiv bivšeg direktora JP Međunarodni aerodrom Tuzla Rifeta Karasalihovića.

Postoji sumnja da je obavljajući funkciju direktora JP “Međunarodni aerodrom Tuzla”, u vremenskom periodu od mjeseca decembra 2018.godine do mjeseca decembra 2019.godine u Živinicama, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi za to pravno lice, počinio krivično djelo Zloupotreba ovlasti.

Naime, postoje osnove sumnje da je R.K. novčana sredstva doznačena iz Budžeta FBiH u iznosu od 1.000.000 KM utrošio suprotno njihovoj namjeni.

Takođe, inspektori Odsjeka za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije su, u vremenskom periodu od mjeseca decembra 2019.godine do mjeseca septembra 2020.godine, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona protiv R.K. podnijeli ukupno devet (9) Izvještaja zbog postojanja osnova sumnje da je isti u vremenskom periodu od decembra 2015.godine do decembra 2019.godine obavljajući dužnosti direktora JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” počinio petnaest (15) krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH u sticaju sa krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. i 2. Krivičnog zakona FBiH.