Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je na 16 godina Boru Milojicu za krivično djelo zločin protiv čovječnosti na području Prijedora 1992. godine.

Sud BiH osudio je prošle godine Milojicu na osam godina zatvora, ali je poslije u cijelosti ukinuo ovu presudu i odredio održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

Apelaciono vijeće Milojicu je proglasilo krivim da je kao pripadnik Šestog ljubijskog bataljona Vojske Republike Srpske učestvovao u ubistvima civila nesrpske nacionalnosti na području opštine Prijedor od juna do septembra 1992. godine, saopšteno je iz Suda BiH.

Milojica i Želislav Rivić, koji je zajedno sa njim bio optužen, oslobođeni su optužbe da su počinili progon civilnog stanovništva bošnjačke, hrvatske i romske nacionalnosti zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti – i to ubistvima.

Apelaciono vijeće je donijelo odluku da Milojica odmah bude lišen slobode.

Vrijeme provedeno u pritvoru biće mu uračunato u izrečenu kaznu zatvora.