Danas je u prostorijama Opštine Bratunac održana informativna radionica za buduće korisnike „Programa podrške marginalizovanim grupama“ koja se implementira sredstvima USAID-a i Opštine Bratunac.

Projektom će biti podržane žene sa područja opštine Bratunac koje žele da pokrenu vlastiti biznis. Osim finansijske, biće im pružena i savjetodavna pomoć.

SUMEJA AVDIĆ, korisnik projekta

“Ovo bi mi bilo do velike pomoći i koristi da jednostavno stvorim svoju radnju i da se nastavim ovim dalje baviti”, rekla je Avdić.

IFETA MEJREMIĆ, korisnik projekta

“Znači mi jer ću dvije djevojke zaposliti – jednu majku sa dvoje djece i djevojku koja je završila ekonomsku školu”, rekla je Mejremić.

Projektom je obuhvaćeno devet opština, a za Bratunac je planirano 50 000 KM. Korisnice apliciraju za iznos sredstava koje navedu u biznis planu. Koliko će žena biti podržano ovim projektom, zavisiće od kvaliteta njihovih
planova.

AJKA ROVČANIN, predstavnik USAID-a

“Podrška se odnosi na finansijsku podršku, dakle, grant sredstva, ali i mentorsku i stručnu podršku tokom prve godine poslovanja tog registriranog biznisa. Dakle, mi danas prezentiramo Javni poziv i njegove uslove, način prijave, način popunjavanja biznis plana”, objasnila je Borovčanin.

ANDRIJANA MARKOVIĆ, Odjeljenje za privredu, Opština Bratunac

“Formiran je fond za preduzetništvo žensko, za marginalizovane grupe žena. Ovo je prvi put da imamo jedan takav fond, vidimo veliku zainteresovanost” istakla je Marković.

Sve učesnice današnje radionice su pokazale veliku zainteresovanost i preduzetnički duh. Prednost će imati projekti koji će biti samoodrživi nakon prekida pružanje finansijske pomoći iz projekta, koja će trajati godinu dana.