Brčanska obilaznica, duga 19 kilometara, puštena je u promet. Desilo se to dva mjeseca po završetku radova, jer se čekalo da se izvrši tehnički prijem. Kako se na to još čeka zbog žalbenog postupka, nadležni su odlučili da dozvole promet vozila obilaznicom, uz pojačnu bezbjednost saobraćaja.

Autor: Maja Kovačević/BDC TV

Prva vozila prošla su obilaznicom. Vozači će morati da poštuju pravila privremenog režima saobraćaja, na šta su upozoreni saobraćajnim znakovima. Tako je maksimalna dozvoljena brzina kretanja 60 kilometara na čas.

“Stavili smo table radarska kontrola. Na prilaznim putevima u nivou koji presijecaju obilaznicu stavili smo, u ovoj fazi, zaštite u pogledu ležećih policajaca. Zatim smo stavili horizontalnu signalizaciju STOP, zaustavne trake, tako da nema nikakvih problema. Odmah po završenom tehničkom pregledu, na tim raskrsnicama će biti postavljeni semafori”, rekao je direktor JP “Putevi Brčko” Miroslav Miškić.

Dok se čeka izvršenje tehničkog prijema, teče jednogodišnji garantni rok za obilaznicu. Nadležni kažu da je najveća kočnica tehničkom prijemu Zakon o javnim nabavkama.

Gradonačelnik Brčko Distrikta Siniša Milić ne vjeruje da komisija za izbor tehničkog prijema može biti izabrana u narednih tri, četiri mjeseca.

“Riječ je o takvom zakonskom rješenju koje omogućava svima da se žale, pa čak i ako je očigledno da ta žalba nije osnovana”, rekao je Milić.

Gradnja obilaznice trajala je četiri godine, a rokovi za njen završetak produžavani su više puta. Novac za gradnju obezbijeđen je kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 28,5 miliona eura. Dodatnih tri miliona maraka obezbijedila je Vlada Brčko Distrikta. Obilaznica bi trebala da bude i dio autputa Beograd – Banjaluka.