Služba za arhiv Brčko distrikta BiH danas je, povodom Dana arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine koji se obilježava 12. decembra, organizirala medijsko predstavljanje aktivnosti ove službe vezanih za prikupljanje i digitalizaciju informacija o arhivskoj građi koja se odnosi na Brčko distrikt BiH.

Arhivista na sređivanju arhivske građe u Službi za arhiv Brčko distrikta BiH Esaf Lević izjavio je da su istraživanje i skeniranje arhivske građe koja se odnosi na Brčko u Arhivu BiH obavili uposlenici Službe za arhiv tokom 2018. i 2019. godine nakon čega se iste godine pristupilo arhivističkom sređivanju digitalnih fondova koji su svojim sadržajem najvažniji za korisnike usluga brčanskog arhiva.

Riječ je o četiri digitalna fonda – digitalni arhivski fond ‘Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo 1878.-1918’, fond ‘Drinska banovina, IV prosvjetno odjeljenje 1929.-1938’, fond ‘Jevreji Brčko 1940.–1945’, te digitalni arhivski fond ‘Šljivarstvo Brčko 1918.–1944’.

„Po svome sadržaju za nas je najznačajniji fond ‘Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo 1878.-1918’. Riječ je o dokumentima koji se odnose na Brčko, a nastali su između 1883. i 1918. godine. Informacije sadržane u digitalnom arhivskom fondu ‘Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo 1878.- 1918.’ su od iznimne važnosti za izučavanje historije Brčkog u periodu austrougarske okupacije i uprave u BiH“, kazao je Lević.

Šef službe za Arhiv Brčko distrikta BiH Ćazim Suljević kazao je da se veliki broj građana i institucija obraća Arhivu zahtjevom za korištenje arhivske građe koju koriste uglavnom u dokazne svrhe.

Naglasio je da je za sve zainteresovane istraživače arhivske građe osposobljena čitaonica u kojoj je smješteno pet računara spojenih na sistem koji pruža mogućnost uvida i pregleda  digitalizovane arhivske građe.

Dan Arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine se obilježava 12. decembra. Na taj dan je 1947. godine proglašena Uredba o Državnom arhivu Narodne Republike Bosne i Hercegovine i započela organizovana zaštita arhivske građe u BiH.

Ove godine će 73 godine Arhiva i arhivske službe Bosne i Hercegovine biti obilježeno prigodnim programima, u skladu sa preporukama za zaštitu od pandemije COVID-a 19.