Građani Brčko distrikta od danas se pozivom na broj telefona 0800 31 004, koji je besplatan, mogu prijaviti za vakcinaciju protiv koronavirusa. Broj za prijavljivanje će raditi od 9.00 do 16.00 sati – radnim danima, saopćeno je iz Vlade Brčko distrikta.

U narednom periodu, kako je saopćeno, bit će omogućene i prijave putem web stranice Vlade Brčko distrikta o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Prijavljeni građani će o terminu vakcinacije biti obaviješteni, čime će biti osigurano izbjegavanje stvaranja gužvi na punktovima za vakcinaciju.

Imunizacija opće populacije vršit će se u velikoj sali Omladinskog centra, na Trgu pravde, gdje su u toku prošle sedmice postavljeni punktovi za vakcinaciju na kojima će biti moguće vakcinisati približno 160 prijavljenih građana dnevno.

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta počinje i kampanju promocije vakcinacije. Polazna tačka je plasiranje sticker paketa na platformi Viber koji sadrže motivacione poruke i informaciju o načinu prijavljivanja za vakcinaciju. Poruke kao što su „Gdje putujemo poslije vakcine?“, „Život nema cijenu, zato su vakcine besplatne?“ i „Štitim te, zaštiti me“ imaju za cilj stvoriti interes i ohrabriti građane da pristupe procesu imunizacije.

Odjeljenje za zdravstvo Brčko distrikta je putem mehanizma COVAX izvršilo nabavku 32.000 doza vakcina za imunizaciju stanovništva protiv COVID-19, a intenzivno radi na iznalaženju načina za nabavku preostalih potrebnih doza. Krajem marta mjeseca počela je sukcesivna isporuka, koju su slijedile i donacije vakcina. Po isporuci prvog kontingenta, aktivirana je početna faza Plana vakcinacije, koja se odnosi na imunizaciju medicinskog i nemedicinskog osoblja JZU, pri čemu je prednost data onima koji su najviše izloženi opasnosti zaraze, zaposlenima u trijažnim i COVID ambulantama i odjeljenjima na kojima se liječe COVID pozitivni pacijenti.

Imunizacija u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ uspješno je provedena, te se aktivno radi na pripremama za realizaciju ostalih podfaza prve prioritetne faze Plana vakcinacije, u koju spadaju korisnici usluga i zaposleni u domovima za stare, a zatim i osobe koje pripadaju rizičnim grupama zbog starosti i dijagnosticiranih komorbiditeta.

Građanima Brčko distrikta još jednom je upućen apel da poštuju mjere/preporuke Kriznog štaba Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.