Vlada Brčko Distrikta odobrila je danas program samozapošljavanja u poljoprivredi za ovu godinu za koji je obezbijeđeno 500.000 KM.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko Distrikta Perica Burgić rekao je da su sredstva obezbijeđena za 25 aplikanata i da je najveći pojedinačni iznos koji se može dodijeliti aplikantu 20.000 KM.

On je napomenuo da će javni poziv raspisati Zavod za zapošljavanje Distrikta.

“Vršiće se obuke i nadamo se da će do juna iduće godine sve biti završeno. Kriterijumi su skoro isti kao i za 2019. godinu s tim što će sada prednost imati lica sa evidencije Zavoda mlađa od 30 godina”, rekao je Burgić.

On je podsjetio da je cilj ovog programa doprinos razvoju poljoprivrede Brčko Distrikta.