Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju Programa subvencionisanja dijela kamata za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Pravo na korištenje subvencije kamata imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na teritoriju Brčko distrikta BiH i koje su kredit koristile za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriju Brčko distrikta BiH.

Maksimalni iznos kredita za koji će se subvencionisati dio kamata je 100.000 maraka, a maksimalan rok otplate kredita po kojem se subvencionišu kamate je do 25 godina.

Vlada je na sjednici usvojila i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt odluke o usvajanju Strategije upravljanja nusproizvodima životinjskog podrijetla i životinjskim otpadom u BiH, Prijedlog odluke o imenovanju članova pregovaračkog tima s Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost na Nacrt sporazuma između Vlade NR Kine i Savjeta ministara BiH o saradnji u oblasti nauke i tehnologije.