Vlada Brčko distrikta usvojila je Nacrt odluke o usvajanju kriterijuma i proceduri za dodjelu grant sredstava za sufinansiranje projekata Evropske unije i drugih donatora u 2020. godini.

Šef Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju u brčanskoj Vladi Miroslav Geljić rekao je da je ove godine izdvojeno 35.000 KM i da su sredstva obezbijeđena u budžetu Brčko distrikta za 2020. godinu.

“Najviši nominalni iznos grant sredstava za sufinansiranje projekta koji se može dodijeliti je 15.000 KM i ne može biti ranije finansiran iz budžeta Brčko distrikta. Pravo učešća u raspodjeli sredstava imaju podnosioci zahtjeva koji su registrovani i imaju sjedište u distriktu pod uslovom da su već obezbijedili dio sredstava od EU i drugih donatora”, pojasnio je Geljić.

On je dodao da, ukoliko podnosioci nisu opravdali potrošnju svih dodijeljenih sredstava iz budžeta distrikta u posljednje tri godine, neće moći da dobiju sredstva.

Javni poziv biće otvoren 15 dana od dana raspisivanja.

Geljić je napomenuo da je svrha dodjele grant sredstava za sufinansiranje projekata da se doprinese unapređenju pojedinih oblasti u Brčko distriktu, kao što su proces evropskih integracija i međunarodne saradnje, ekonomski, društveni i razvoj civilnog društva, borba protiv korupcije, jačanje kapaciteta institucija distrikta, te odgovora na katastrofe i vanredne situacije.