Četvrti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine biće održan danas u Briselu.

Sastankom će u ime Evropske komisije kopredsjedavati Alberto Cammarata iz Opšte uprave za politiku proširenja i pregovore o pristupanju, a u ime Bosne i Hercegovine Adnan Husić iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Na sastanku će, između ostalog, biti razmijenjene informacije o sprovođenju reformi u preduniverzitetskom, visokom i obrazovanju odraslih, te međunarodno standardizovanim testiranjima.

Takođe, biće razgovarano i o učešću BiH u programima EU, izradi i sprovođenju pravnog i strategijskog okvira u oblasti informacijskog društva, elektroničkih komunikacija i audiovizualne politike i medija, kapacitetima u oblasti istraživanja i inovacija, te sprovođenju mjera u oblasti zapošljavanja i socijalne politike.