Predsjedavajući Komisije BiH za saradnju sa NATO-om Josip Brkić informisao je na sastanku političkog komiteta NATO-a predstavnike ambasada članica Alijanse o formiranju, održavanju prve sjednice i načinu rada Komisije, tačnije načinu glasanja i donošenja odluka, ciljevima, zadacima i rokovima.

“Zahvalni smo NATO-u za politiku otvorenih vrata. To je istinska vrijednost našeg partnerstva jer se nijedna zemlja nije u stanju boriti sa toliko izazova, posebno istovremeno, poput pandemije, prirodnih katastrofa, organizovanog kriminala, ilegalnih migracija ili bilo kojeg drugog bezbjednosnog izazova”, naveo je Brkić, koji boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Briselu.

Diplomate su pozdravile formiranje Komisije, ostvareni napredak u saradnji sa Alijansom, učešću BiH u mirovnim misijama i izrazili očekivanje da će BiH nastaviti sa neophodnim reformskim procesima, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara.

Brkić je učestvovao na sastanku Političkog komiteta NATO-a, te održao odvojene sastanke sa pomoćnikom glavnog sekretara NATO-a za politička pitanja i bezbjednosnu politiku Betinom Kadenbah i pomoćnikom glavnog sekretara za operacije Džonom Menzom.

Brkić ih je informisao o tome da je odlukom Savjeta ministara od 24. februara uspostavljena Komisija, na čijem je on čelu, kao i o održavanju inauguracionog sastanka na kojem je usvojen poslovnik o radu Komisije, te započete aktivnosti na izradi nacrta dokumenta “Program reformi za 2021. godinu”.

On je dodao da je rad Komisije transparentan, te da će glavna tema rada biti tehnička saradnja BiH sa NATO strukturama.

Na sastanku sa pomoćnikom glavnog sekretara za politička pitanja i bezbjednosnu politiku, Brkić je istakao i da su razvoj dobrosusjedskih odnosa i jačanje regionalne saradnje prioriteti spoljne politike BiH, sa krajnjim ciljem uključivanja u savremene evropske, političke, ekonomske i bezbjednosne integracije.

Doprinos BiH u vođenim operacijama i drugim mirovnim operacijama NATO-a bila je tema razgovora sa pomoćnikom glavnog sekretara za operacije Menzom. Brkić je tom prilikom naglasio da BiH podržava i spremna je doprinijeti kolektivnoj bezbjednosti i stabilnosti, smanjenju prijetnji miru, te da je posvećena saradnji i osnovnim demokratskim vrijednostima.

Brkić je naglasio da stabilnost i bezbjednost Evrope leži i na BiH, te da je od 2001. godine u različitim operacijama podrške miru učestvovalo 1.650 pripadnika iz BiH.