Prema informacijama Agencije za vodno područje Jadranskog mora, najveći porast vodostaja bilježi se na Trebižatu i Buni.

Rijeka Buna je na nekoliko mjesta poplavila puteve prema Blagaju.

Voda je došla do objekata koji se nalaze u blizini Bune, čiji je vodostaj porastao nakon obilnih padavina.

Mještani strahuju da bi objekti mogli biti poplavljeni ukoliko se padavine nastave.