Velika koncentracija finansijskih sredstava u malom broju zemalja u svijetu izvor je globalnih ekonomskh poremećaja, izjavio je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH Fikret Čaušević.

Prema njegovim riječima, posljedice previše novca u sedam zemalja u svijetu, prvenstveno u SAD-u, Velikoj Britanijie i Luksemburgu jesu česte finansijske krize, što predstavlja jedan od najznačajnijih problema današnjice.

“Afrika kao kontinent učestvuje samo sa 1,25 odsto u ukupnim svjetskim finansijskim zalihama akumuliranim do 2017., a to je drugi najmnogoljudniji kontinent na kojem živi 16,5 odsto svjetskog stanovništva”, istakao je Čaušević.

Takođe, kako je rekao, u svijetu danas ne postoje adekvatne finansijske institucije koje mogu riješiti problem velikog zaostajanja i velikog siromaštva u Africi.

Dodao je kako je, s druge strane, Azija je napravila veliki napredak, ali to je i kontinent na kojem postoje najveće razlike između nivoa razvijenosti zemalja.

Potcrtao je da su SAD i Kina, kao dvije najveće ekonomije na svijetu, istovremeno i najveći izvori potencijalnih globalnih problema.

Precizirao je da je koncentracija finansijskih sredstava u SAD-u izuzetno velika – oko 64.000 milijardi dolara, a ekonomska politika zemlje je bazirana na deficitima tekućeg računa koji su se akumulirali i napravili globalni problem.

“To je zato što je monetarna politika SAD-a najuticajnija na svijetu i svaki poremećaj u toj zemlji se neminovno prelijeva na sve kontinente”, naveo je Čaušević.

Dodao je da je Kina uspjela riješiti veliki broj svojih problema, ali je akumulirala velika finansijska sredstva i imala je najbržu stopu rasta kreditne aktivnosti, što mora imati za posljedicu ozbiljne probleme.

Čaušević tvrdi da su, uz trgovinski rat koji SAD vodi protiv Kine, to potencionalno dva najveća izvora budućih finansijskih poremećaja.

Istakao je da treba davati naglasak na pozitivne strane bh. ekonomije, jer smo mi jedina zemlja na tlu Evrope koja je pretrpila tako velika ratna razaranja, a štete su veće od zbirnih šteta svih ostalih zemalja bivše Jugoslavije zajedno.