Centri Civilnih Inicijativa (CCI) uputili su krajem prošlog mjeseca na adrese 27 stranaka i četiri nezavisna kandidata u Brčko Distriktu javni poziv za izjašnjavanje u vezi sa unapređenjem rezultata procesa javne revizije i upostavljanjem veće kontrole trošenja novca građana od strane javnih institucija.

Kandidati su pozvani da se do kraja predizborne kampanje izjasne da li podržavaju uspostavljanje efikasnijeg mehanizma praćenja realizacije nalaza i revizorskih preporuka, kao i uvođenja sistema sankcionisanja institucija i pojedinaca koji ne realizuju revizorske preporuke, saopćeno je iz CCI-ja.

Rok za izjašnjavanje je istekao, a javno prihvatanje aktivnije uloge u procesu unapređenja rezultata javne revizije i upostavljanja veće kontrole trošenja novca građana od strane institucija prihvatili su: Platforma za progres, SBB – Savez za bolju budućnost, BH BLOK – Socijaldemokratska partija BiH i Naša stranka, Demokratska fronta, Ujedinjena Srpska, Stranka demokratske akcije, Narod i pravda, Srpska demokratska stranka, Hrvatska demokratska zajednica 1990, Socijalistička partija, Zajedno za Brčko – Socijaldemokrate BiH i Brčanska inicijativa, Stranka za BiH i nezavisni kandidat Admir Beganović.

Odgovore nisu poslali: Hrvatska demokratska zajednica BiH, Savez nezavisnih socijaldemokrata – DEMOS, Savez za novu politiku, Srpska radikalna stranka VŠ, Napredna srpska, Seljačka stranka, Partija privrednog progresa BD BiH, Demokratski narodni savez, Partija demokratskog progresa, Otadžbinska stranka, Hrvatska seljačka stranka, Demokratski centar RS, BH Unija socialdemokrata BiH, Narodni demokratski pokret, Liberalna stranka BiH, i nezavisni kandidati Ahmad Ikanović, Sabira Mujkić i Mirnes Ferhatbegović.

“Javno izjašnjavanje političkih kandidata da će podržati unapređenje rezultata procesa javne revizije u Brčko Distriktu, smatramo prihvatanjem aktivnije uloge u procesu revizije, te javnim obećanjem da će zastupati aktivnosti koje će povećati stepen implementacije revizorskih preporuka, a sve u cilju transparentnog trošenja javnih sredstava”, kažu u CCI.

Analizom procesa javne revizije u Brčko Distriktu uočena je potreba za uspostavljanjem efikasnijeg mehanizma praćenja realizacije nalaza i preporuka datih od strane Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčkom. U četverogodišnjem periodu revidiranim institucijama upućeno je 1687 preporuka, od čega je realizovano svega 33 posto preporuka, a značajan broj nerealizovanih preporuka se ponavlja iz godine u godinu. Kako bi rezultati procesa javne revizije bili učinkovitiji, potrebno je uspostaviti mehanizme za sankcionisanje institucija i pojedinaca koji ne realizuju preporuke date od strane Kancelarije za reviziju, navodi se u saopćenju.

CCI će se i u narednom periodu aktivno baviti ovom problematikom, nastojeći u suradnji sa svim akterima identifikovati prostor za unapređenje procesa, što bi u konačnici dovelo do efikasnijeg trošenja javnih sredstava.