Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegoine ponovo će predložiti Federalnoj upravi civilne zaštite da bude proglašeno stanje prirodne nesreće, ali se ne očekuje nikakvo povećanje restriktivnih mjera.

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez rekao je nakon sjednice Kriznog štaba da se predlaže proglašenje stanja prirodne nesreće zbog izuzetno teške situacije u Zapadnohercegovačkom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje nadležne institucije nisu vršile nadzor propisanih mjera.

Čerkez je istakao da se zdravstveni kapaciteti u Zapadnohercegovačkom kantonu proširuju kako bi mogli primiti povećani broj oboljelih od Kovida-19, što je izazvalo dodatnu zabrinutost.

On je naveo da su razlozi povećanog broja oboljelih povratak sa godišnjih odmora, ali u najvećoj mjeri nepoštivanje propisanih mjera Kriznog štaba.

“Iako je dogovoren pojačan nadzor sa kantonalnim institucijama koje treba da vrše nadzor, one nisu radile u mjeri u kojoj su trebale i imamo ovakvu situaciju”, rekao je Čerkez.

On je istakao da je Kriznom štabu potrebna pomoć i podrška organa koji nisu radili dovljno na samom nadzoru preporuka iako je to bila njihova obaveza, te izrazio nadu da će Federalna uprava civilne zaštite proslijediti prijedlog Vladi FBiH i da će biti uvedeno stanje prirodne nesreće.

Prema njegovim riječima, očekuje se da ovo stanje neće proći još za godinu dana.

“Trebamo biti strpljivi i odgovorni i poštovati samo četiri mjere – distanca, maska, lična higijena i nemojte biti sami doktori, već ako imate simptome ostanite kući i nazovite ljekare, nemojte ići na posao”, dodao je Čerkez.

Šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH Sanjin Musa ukazao je da ljudi nisu svjesni ozbiljnosti situacije u kojoj se nalaze, te dodao kako smatra da je potreban izuzetan monitoring u smislu da se ne dozvoli daljnji porast novih infekcija.