U vrijeme kada se sve manje pažnje posvećuje kulturi, svaki projekat koji afirmiše mlade umjetnike vrijedan je pažnje. Jedan od takvih je projekat “Studentski dani” koji se održava već četvrtu godinu, u organizaciji Centra kulture i mladih Sarajevo i okuplja studente sve četiri likovne akademije u BiH.

Četvrti nagradni likovni konkurs „Studentski dani 2020.“ projekat je kojim je Centar kulture i mladih omogućio prezentaciju radova studenata završnih godina akademija likovnih umjetnosti. Pristigle radove ocijenio je stručni žiri koji su činili eminentni likovni umjetnici.

“Oni su pokazali taj senzibilitet prema situaciji, drugo pokazali su jedan senzibilitet svoj lični, dakle nisu se ugledali na profesore, nisu ugledali na jedan akademski rad nego su pokušali da kreiraju svoju umjetnost, pa bolje svoje nešto imati na zidu nego Renbranta kopiju”, kazao je akademski slikar i član žirija Džeko Hodžić.

“Po dimenzijama i po strukturi rada vidi se da se tu radi o učenicima koji su savladali mnoge tehnike,” rekao je akademski grafičar i član žirija Irfan Hozo.

Ovogodišnja tema bila je “Čiji je to grad?” , koja je ostavila širok prostor za kreativnost i inovativnost u pristupu za sve zainteresirane kandidate.

“Trenutno sam fasciniran činjenicom o situaciji u svijetu koliko su i mediji i ljudi u svijetu nijemi na neke stvari koje se dešavaju, to me je natjeralo da pokrenem taj rad. Čast mi je što sam od svih studenata izabran za prvo mjesto i to je to, Hvala vam,” istakao je dobitnik prve nagrade Amir-Ahmed Lutvikadić.

“Kada sam pročitala naziv konkursa “Čiji je ovo grad?”, odmah me vodilo na inspiraciju da dignem neku svijest oko globalnog zatopljenja i uništenja svijeta,” rekla je dobitnik druge nagrade Hana Hurem.

“U svim aspektima i u likovnom i na televiziji, gdje god pogledamo pandemija je tenutno aktivna tako sam željela prikazati tu apokaliptičnu verziju grada,” kazala je dobitnik treće nagrade Amina Ahmetagić.

Cilj projekta “Studenski dani” je pružiti podršku idejama mladih umjetnika, promoviranja njihovog stvaralaštva, inovacija, dinamizma i stvaranje ambijenta za njihov veći uticaj u društvu u potrazi za novim identitetima.