Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je ponovno brojanje glasova u Trebinju.

Zahtijeva se da glasovi budu provjereni na osam biračkih mejsta za Gradsku skupštinu i na tri biračka mjesta za gradonačelnika.

Registrovani posmatrači pozvani su večeras da obave ponovono brojanje glasova.

Neki od njih tvrde da još uvijek aktuelni gradonačelnik Mirko Ćurić nije dozvolio da se otvore vreće i prebroje glasovi.

Ćurić večeras nije odgovarao na naše pozive.

Kandidati opozicije poručuju da bi novo brojanje glasova značajno moglo uticati na konačne rezultate izbora.