Centralna izborna komisija BiH je večeras donijela Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz četiri osnovne izborne jedinice:

007B – Novi Grad (RS), Derventa, Gacko i Šekovići.

Na nekim biračkim mjestima svi glasovi se broje a na nekim se broje po kandidatima unutar liste pojedinih političkih subjekata za određeni organ vlasti. U izbornoj jedinici 007B – Novi Grad (RS) će se za načelnika općine brojati listići sa 34 redovna biračka mjesta.

Nova ponovna brojanja će početi sutra, 09.12.2020. godine oko 09:00 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra) a u skladu sa dinamikom brojanja glasačkih listića iz prethodnih naredbi.

U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiHkandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.