Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvrstila je danas Češku, Francusku i Grčku na listu zemalja kojima će biti omogućena dostava glasačkih paketa putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH.

Na ovoj listi od ranije su Australija, Kanada, Mađarska, Finska, Rusija i SAD.

Iz CIK-a je saopšteno da iz ovih država u uslovima izuzetno otežanog ili prekinutog poštanskog saobraćaja uzrokovanog epidemijom koronavirusa, kao i u slučaju znatno otežanog poštanskog saobraćaja sa prekookeanskim zemljama, birač može dostaviti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH povratnu kovertu za CIK BiH u posebnoj koverti.

Ta posebna koverta treba da sadrži poštanski žig zemlje iz koje se glasa, a datum na poštanskom žigu treba da bude najkasnije 15. novembar, odnosno za birače koji iz tih država glasaju za Gradsko vijeće Grada Mostara 20. decembar.

“Biračima koji iz navedenih država glasaju putem pošte sada je omogućeno da svoje glasačke pakete putem pošte dostave na adresu pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u inostranstvu, uz napomenu da na koverti za diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH naznače: ‘Glasački paket-ne otvaraj'”, saopšteno je iz CIK-a.