Centralna izborna komisija BiH razmotrila je na današnjoj sjednici Izvještaj o izvršenim provjerama kandidatskih listi i kandidata političkih stranaka i koalicija za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine za Gradsko vijeće Grada Mostara, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, te ovjerila još 15 kandidatskih listi u cjelosti ili djelimično sa 95 kandidata.

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine u Mostaru, Centralna izborna komisija će do 5. novembra ovjerene kandidatske liste objaviti u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja, kao i na web stranici izbori.ba.

Centralna izborna komisija BiH usvojila je i Odluku o određivanju redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za Gradsko vijeće Grada Mostara, a nakon što je 9. oktobra provedeno žrijebanje.

Navedena odluka, kao i zapisnik sa žrijebanja, danas će biti dostupni javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH, saopćeno je iz CIK-a.