Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu je usvojen na 9. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj 15. jula i na 5. hitnoj sjednici Dom naroda PSBiH odžanoj 21. jula 2020. godine ali u različitim tekstovima, zbog čega Zakon mora na usaglašavanje, navode u saopćenju iz CIKBiH.

Naprijed navedeno, kako ističu, znači da finansijska sredstva za organizaciju i provedbu lokalnih izbora 2020. godine još uvijek nisu osigurana.

Stoga je Centralna izborna komisija BiH danas dostavila dopis predsjedavajućem i članovima Vijeća ministara BiH u kojem zahtjeva hitno donošenje posebne odluke kojom će se konačno riješiti problem finansiranja lokalnih izbora 2020. godine zakazanih za 15. novembar 2020. godine.

Kranji rok za osiguranje novčanih sredstava za provedbu -okalnih izbora 2020. godine je 30. juli 2020. godine, kako bi glasački listići bili blagovremeno štampani i distribuirani glasačima izvan Bosne i Hercegovine i kako bi se mogle provesti sve izborne aktivnosti za čiju realizaciju je potrebno angažirati dodatno osoblje – saopćio je Ured za informiranje CIKBiH.