Bosna i Hercegovina je do sada imala poseban senzibilitet prema najugroženijim kategorijama migranata, a to su djeca, te će nastaviti i ubuduće da im pruža adekvatnu zaštitu, izjavio je ministar bezbjednosti BiH Selmo Cikotić.

Kako je rekao, bh. vlasti će nastojati pomoći ovoj, najugroženijoj kategoriji migranata, posebno zbog dolaska zime i hladnijeg vremena.

Cikotić se danas sastao sa predstavnicama UNHCR-a i UNICEF-a, sa kojima je razgovarao o migracionoj krizi i rješavanju zajedničkih izazova u ovoj oblasti.

On je ukazao na plan bezbjednosnih mjera koji preduzima BiH u cilju smanjenja priliva ilegalnih migranata, suzbijanja trgovine ljudima i presjecanja lanaca krijumčara ljudima, kao i povećanja sigurnosti u BiH, posebno u lokalnim zajednicama u kojima se nalaze prihvatni centri za migrante.

Poručio je da je dosadašnja saradnja Ministarstva bezbjednosti sa ove dvije UN-ove organizacije bila uspješna, naglasivši važnost zajedničkog rada i nastavka partnerskih odnosa u budućnosti kako bi se što bolje odgovorilo na sve izazove migrantske krize.