Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potvrdili su u Banjaluci da su na današnjem sastanku postigli visok stepen saglasnosti o aktuelnim sigurnosnim pitanjima, odnosno o migrantskoj krizi i sporazumu Bosne i Hercegovine sa Europolom.

Cikotić je rekao da su se saglasili o načinu upravljanja krizom i kontroli boravka i kretanja migranata na prostoru Bosne i Hercegovine u smislu osiguranja javnog reda i mira i građana na čitavoj teritoriji zemlje.

On je dodao da postoje određene razlike, ali da je daleko više saglasnosti o rješavanju ovih pitanja.

Cikotić je rekao da je prema podacima Službe za poslove sa strancima u BiH evidentirano oko 6.000 migranata i da se nekoliko stotina nalazi na putevima i raznim lokacijama koje su izvan kontrole.

Prema njegovim riječima, dnevni prliv u posljednje dvije sedmice varira od 80 do 150 migranata.

Ministar sigurnosti je naglasio da mu je namjera da se sprovede sporazum sa Evropolom tako da sve policijske agencije budu zastupljene u pravoj mjeri, jer je to važno za bezbjednost u Bosni i Hercegovini.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je stav RS jasan da neće dozvoliti kampove za migrante na području tog entiteta.

“Obezbijedićemo njihovo bezbjedno i nesmetano kretanje tamo gdje oni žele. Nastavićemo da pomažemo Graničnu policiju BiH u čuvanju istočne granice”, rekao je Lukač novinarima u Banjaluci.

On je dodao da Ministarstvo unutrašnjih poslova RS radi na bezbjednosti svih građana na teritoriji RS i s tim ciljem angažovana je policija koja stavlja pod kontrolu sve migrante koji se tu pojave.

“Nije se dešavalo do sada da policija RS na bilo koji način maltretira migrante ili da im sprečava ili ograničava kretanje koji na to imaju pravo u skladu sa zakonskim propisima i u skladu sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava da se kreću i idu kuda žele”, rekao je Lukač.

On je naglasio da je policija od početka godine zatekla više od 12.000 nelegalnih migranata na svojoj teritoriji i omogućila im je da prođu preko teritorije entiteta, ali istovremeno nije dozvolila da čine bilo kakva krivična djela koja bi ugrozila građane.