Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Selmo Cikotić i general u penziji Fikret Muslimović, autori knjige “NATO i sigurnost Evrope”, čiji je izdavač Asocijacija nezavisnih intelektualaca “Krug 99”, govorili su danas o toj temi kao uvodničari na sesiji “Kruga 99”.

Cikotić je prije početka sesije izjavio novinarima da je ta knjiga nastala tokom prethodne dvije decenije analizom prisustva NATO-a i drugih aktera, međunarodnih i sigurnosnih odnosa i dešavanja na prostoru Balkana, Ukrajine, Gruzije i Sirije.

“Ono što iz ove knjige možemo zaključiti je činjenica da je, bez obzira na sva osporavanja i pohvale, iako nesavršen, NATO najbolja organizacija koju moderna historija poznaje, najuspješnija. Da je sve svoje aktivnosti i operacije, pogotovo kada govorimo o prostoru Bosne i Hercegovine, radio na jedan vrlo transparentan način, uključujući relevantne i bitne političke aktere tih procesa, za razliku od onih koji osporavaju napredak Bosne i Hercegovine prema NATO-u koji to rade bez mehanizma konsultacija, kompromisa i konsenzusa, vrlo često jednostrano i na štetu stabilnosti i mira”, rekao je Cikotić.

On je naveo kako je ključna vrijednost koju NATO donosi transparentnost, mehanizam kompromisa i konsenzusa i jedan vrlo otvoren pristup koji proizvodi transparentan i za sve približno jednako prihvatljiva rješenja.

“Mislimo da je to ključna vrijednost koju NATO donosi na ove prostore”, rekao je Cikotić.

On također smatra da, u pogledu strateškog partnerstva, Bosna i Hercegovina nema realnu i provodivu alternativu napretku prema NATO-u i Evropskoj uniji.

General u penziji Fikret Muslimović rekao je da su društveni i politički faktori u regiji Balkana koji kumulativno žele članstvo i u Evropskoj uniji i u NATO-u, u tom pogledu motivirani da potvrde svoje evropske vrijednosti i da podrže evropske vrijednosti u tim integracijama.

Kako je rekao, motivirani su i da pribave ekonomske, finansijske i druge razvojne benefite i da pribave saveznike jer se, naveo je Muslimović, članstvom u Evropskoj uniji i NATO-u pribavljaju važni saveznici, dakle sve članice Evropske unije i Sjedinjene Države.

“Oni društveni i politički faktori na Balkanu koji žele da u uđu u članstvo Evropske unije, a ne žele članstvo u NATO-u, oni su jednostano motivirani da steknu uslove za pribavljanje tih razvojnih, odnosno ekonomskih benefita, a nisu spremni da prihvate evropske vrijednosti, ali to kao svoj motiv što odbacuju NATO ne ističu”, smatra Muslimović.

Kaže da je njihovo razilaženje, ideološko i političko, s evropskim i univerzalnim vrijednostima dobra, ustvari osnovni uzrok i motiv zbog čega odbacuju članstvo u NATO.

“U okviru toga se prikriva prava suština toga da je odbacivanje evropskih vrijednosti pravi motiv odbacivanja članstva u NATO, predstavljajući da to odbacuju zbog toga što je NATO imao vojnu operaciju 1999. godine i da je to motiv”, rekao je Muslimović.

On smatra da to može da bude sekundarno motiv, a primarno motiv razilaženja s NATO-om je razilaženje s idejnim, političkim, općim i evropskim vrijednostima koje su u podlozi i u ciljevima postojanja i djelovanja i Evropske unije i NATO-a.