Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pokrenuće disciplinske postupke protiv petero ambasadora koji se nisu odazvali na konsultacije sa ministrom Đorđem Radulovićem, a nisu opravdali odsustvo.

“Opozvani ambasadori Miodrag Vlahović (Vatikan), Darko Pajović (Kina), Sanja Vlahović (Italija) i Vera Kuliš (Njemačka), kao i ambasador Nebojša Kaluđerović, nisu doputovali u Crnu Goru na ambasadorske konsultacije”, saopšteno je iz MVP-a.

Kako se navodi, ambasadori koji opravdano nisu mogli doći na konsultacije zbog zdravstvenih problema pravovremeno su informisali MVP da nisu u mogućnosti da doputuju u Crnu Goru do 18. januara.

“Imajući u vidu činjenicu da nedolazak na ambasadorske konsultacije bez opravdanog razloga predstavlja težu povredu službene dužnosti, protiv opozvanih ambasadora će biti pokrenut disciplinski postupak. Okončanjem tog postupka opozvanim ambasadorima bi mogao prestati i radni odnos”, pojasnili su iz MVP-a.