Skupština Crne Gore usvojila je izmjene Zakona o radu koje predviđaju povećanje minimalne zarade sa 222 na 250 eura. Novi iznos minimalne zarade će se primjenjivati od 1. oktobra.

Amandman opozicije da visina minimalne zarade bude 50 odsto od prosječne zarade nije prihvaćen.

Povećane visine minimalne zarade uslijedilo je dvije godine od posljednjeg usklađivanja. U julu 2019. godine donijeta je odluka o povećanju sa 193 eura na 222 eura.