Poslovnikom o radu Skupštine Crne Gore više neće biti predviđeno novčano kažnjavanje poslanika, dogovoreno je na sjednici Radne grupe za izmjene i dopune tog dokumenta.

Koordinator Radne grupe Momo Koprivica rekao je da su se sa prijedlogom o brisanju odredbe saglasili i Socijaldemokratska partija i Albanska koalicija “Jednoglasno”.

“Na taj način smo došli do saglasnosti koja je i iznad one koja se traži za donošenje Poslovnika Skupštine Crne Gore o brisanju normi o novčanom kažnjavanju parlamentaraca. Smatrali smo da je to neprimjereno ustavnom, pravnom i političkom statusu parlamentaraca, autoritetu i ugledu jedne institucije”, naveo je Koprivica.

On kaže da je prošlo vrijeme kada su novčano kažnjavani poslanici zbog političkog opredjeljenja i ponašanja, dok nisu bili kažnjavani tajkuni i kriminalci.

Koprivica je ukazao da na taj način jačaju autoritet i ugled Skupštine kao institucije narodnog prestavništva.

“Ono što treba da bude osnovni regulator ponašanja jesu pravna svijest i demokratska kultura”, rekao je Koprivica poslije sjednice Radne grupe.

On je naveo i da su dogovorili primjenu zaključaka Administrativnog odbora o imunitetu, te da je dogovoreno da se uvede norma o obaveznom prisustvu ministara na sjednicama na kojim budu razmatrani prijedlozi zakona i drugih akata iz njihove nadležnosti.

Prema njegovim riječima, biće propisano i obavezno prisustvo ovlaštenih predlagača na svim sjednicama na kojim budu razmatrani njihovi akti.

“To se odnosi i na predlagače zahtjeva za odobrenje vođenja krivičnog postupka, kao i u slučaju obaveznog prisustva ovlaštenih predlagača drugih akata ne samo ministara, nego i predstavnika drugih institucija”, naglasio je Koprivica.

Prema njegovim riječima, to je način da se vrati autoritet i ugled parlamentu, koji je u prethodnom periodu bio urušen. Kako je rekao, napravljena je i sveobuhvatna analiza normi Poslovnika Skupštine koja se odnosi na parlamentarna saslušanja i istrage.

“Dogovoreno je da se dodatno definišu konsultativna i kontrolna saslušanja kako bi se napravila precizna razlika između ova dva mehanizma parlamentarnog nadzora”, napomenuo je Koprivica.

On je istakao da je dogovoreno i da se kontrolna saslušanja obavljaju najmanje dva puta u toku redovnog zasjedanja na zahtjev trećine članova odbora, te da se definiše precizan cilj kontrolnog saslušanja.

“Cilj je ne samo da se razjasne pojedine stvari, nego i da se ostvari kontrolna funkcija Skupštine, ali da se sagleda i prati primjena propisa”, rekao je Koprivica.