Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Vladimir Leposavić izjavio je da je Srpska pravoslavne crkva (SPC) jedina tradicionalna crkva, odnosno vjerska zajednica, s kojom ta država nije prethodno sklopila temeljni ugovor o saradnji, ali da će se “uskoro otkloniti i ta diskriminacija”.

“Ministarsto pravde, ljudskih i manjinskih prava, zajedno s pravnim ekspertima i predstavnicima Crkve, uspješno je obavilo dijalog i usaglasilo tekst budućeg sporazuma, pa su sada stvoreni svi uslovi da se ovaj sporazum potpiše”, rekao je Leposavić.

Po njegovim riječima, imao je čast i posebno zadovoljstvo da sudjeluje u tom dijalogu “jer su legitimna prava Crkve bila polazna osnova”.

Kako je naveo, predstavnici ministarstva i Vlade Crne Gore prekinuli su praksu ucjenjivanja Crkve, brinući prvenstveno o tome da temeljni ugovor bude u skladu s Ustavom i pravnim poretkom Crne Gore.

“To je ujedno i najbolji primjer sekularnosti i načela odvojenosti crkve i države, koje se zasnivana razumijevanju i saradnji”, dodao je Leposavić.