Povodom Svjetskog dana prve pomoći, koji se obilježava danas, Crveni križ Federacije BiH organizirao je Vježbu Službe zaštite i spašavanja sa partnerima iz sistema zaštite i spašavanja.

Vježba je održana u Gradačcu, a timovi Crvenog križa Federacije BiH, Civilne zaštite, ali i drugi partneri pokazali su spremnost i pripravnost svojih timova za djelovanje u odgovoru na neku od prirodnih nesreća. Vježba je bila tematski posvećena zbrinjavanju ugroženog stanovništva usljed zemljotresa.

“Kontinuirana edukacija naših timova i provjera pripremljenosti za pravovremenu reakciju su veoma važne budući da je Crveni križ sastavni dio sistema pripreme i odgovora na prirodne nesreće. I u narednom periodu ćemo raditi na osposobljavanju višenamjenskih terenskih jedinica i Službe zaštite i spašavanja kao i na unaprijeđenju efikasnog odgovora u slučaju određene elementarne nepogode, što je jedan od naših osnovnih mandata”, istakao je generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić.

Održane su dvije vježbe, jedna na prostoru osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ gdje se radilo na evakuaciji i zbrinjavanju povrijeđenih učenika škole uslijed zemljotresa, a druga na jezeru Vidara, gdje su timovi vršili evakuaciju vodenim putem i zbrinjavanje ugroženog stanovništva kroz pružanje prve pomoći, psihosocijalne podrške, aktivnosti službe traženja i obnavljanja porodičnih veza i sl.

U vježbi je učestvovalo oko 70 osoba, uposlenika i volontera Crvenog križa, te partnerskih službi (Civilna zaštita grada Gradačac, Dom zdravlja, Policijska stanica i Vatrogasna jedinica grada Gradačac kao i ronilački klub iz Gradačca „Vidara“).

“Naše ekipe su ovom vježbom zaista pokazale spremnost brzog djelovanja na terenu što smo mi i dokazali i u slučaju poplava, klizišta, ali i drugih nepogoda koje su nažalost pogađale našu zemlju”, naglasio je Jasmin Nikšić, operativni rukovodilac vježbe.

Vježba je održana uz pridržavanje svih higijensko-epidemioloških mjera i preporuka nadležnih organa.

Svjetski dan prve pomoći se tradicionalno obilježava svake druge subote u mjesecu septembru. Obilježavanje dana posvećenog prvoj pomoći izuzetna je prilika za ukazivanje da je prva pomoć humani čin koji pokreće ljude u izgradnji bolje, sigurnije i humanije zajednice.