Federacija BiH nije napravila nijedan korak prema usvajanju zakona o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prijenosu i tržištu električne energije na državnom nivou. Zeleno svjetlo iz Republike Srpske stiglo je prije dvije sedmice.

Nacrt zakona su još 2016. podržali resorni ministri na državnom i entitetskom nivou, a rok za usvajanje bila je 2017. godina. Zbog neusvajanja, sankcije su još na snazi.

“Na ministarskom savjetu Energetske zajednice u Sarajevu dogovoreno je da prvo oba entiteta podrže nacrt državnog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini za koji se već 2016. znalo kakav treba da bude, a potom će biti usvojeni entitetski zakoni usklađeni s nacrtom državnog zakona”, kaže direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač.

Više detalja u prilogu reporterke BHRT-a Gordane Dragutinović-Mutić.

Izvor: BHRT